بلاگ / آرشیو ماه «خرداد ۱۴۰۱»

توسعه کسب و کار در مدیریت کسب و کار بسیاری از شرکت ها، سازمانها و ارگانهایی که خدمات یا محصول خاصی تولید یا پخش می نمایند همواره به دنبال توسعه کسب و کار و جذب درآمدهای بیشتر هستند. ازین رو، مدیریت کسب و کار ها با تغییر استراتژی بدنبال راهکارهایی بروز و منطبق بر هوش تجاری می گردند. در این راه، تغییر رویکردها، استراتژی ها و فرآیندهای کاری سازمان در اولویت قرار دارد. با تغییر استراتژی می توان از جنبه های مختلف بازاریابی جهت توسعه بازار هدف خود بهره مند شد. برای این منظور می توانید از مطلبی که در ادامه به آن می پردازیم …

ادامه مطلب